The general classification of the Polish Drone Racing Cup 2022

Kosma Skajewski (Podkowa Leśna) - Ant Queen Team
Filip Kubiak (Śliwiny) - Ant Queen Team
Paweł Kowalski (Szczytniki)
Antoni Daczka (Leszno) - Team FailSafe
Michał Mrówczyński - Blinkers Drone Racing Team
Paweł Laszczak - Blinkers Drone Racing Team

Download the table