Jedna licencja na cały świat

Prowadzimy kampanię zmierzającą do standaryzacji procesów wydawania uprawnień do prowadzenia dronów. Jednym z naszych głównych założeń jest doprowadzenie do sytuacji gdy licencja zdobyta w jednym kraju będzie ważna w każdym innym kraju na świecie. Przedstawiamy Państwu projekt takiej licencji – zawiera on wszystkie niezbędne informacje pozwalające stwierdzić czy jakie dana osoba posiada kwalifikacje. Dodatkowo licencja zawiera zdjęcie, dzięki czemu nie musi być okazywana z dokumentem tożsamości. 

Licencja posiada swój indywidualny numer oraz indywidualny kod QR – pozwalają one na szybkie odnalezienie posiadacza licencji w bazie internetowej w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień. Licencja jest zabezpieczona hologramem z indywidualnym numerem. Informacje o posiadanych uprawnieniach znajdują się w przejrzystej tabeli odwzorowującej podział na kategorie masowe oraz poziom kwalifikacji gdzie:

  • Level 0 – poziom amatorski, wydawany jest kandydatom, którzy potrafią wykonywać loty dronem w bezpieczny sposób  w celach innych niż komercyjne.
  • Level 1 – poziom zawodowy VLOS – wydawany jest kandydatom, którzy nabyli umiejętności teoretyczne oraz praktyczne do wykonywania lotów komercyjnych jedynie w zasięgu wzroku
  • Level 2 – poziom zawobowy BVLOS – wydawany jest kandydatom, którzy nabyli umiejętności teoretyczne oraz praktyczne do wykonywania lotów komercyjnych poza zasięgiem wzroku
  • Level 3 – poziom instruktorski – uprawnienia wydawane instruktorom, pozwalają na prowadzenie szkoleń. 

Uzupełnieniem informacji umieszczonych w tabeli jest strona internetowa kandydata, na której można zweryfikować ważność posiadanych uprawnień oraz sprawdzić czy posiada aktualne badania lotnicze lub polisę OC. 

Licencja wydawana jest w formie plastikowej karty oraz jej elektronicznego odpowiednika w formie pliku PDF, który można pobrań na urządzenia mobline.