NSTS-02 VLOS <25kg teoria i praktyka

NSTS-02 VLOS <25 kg — uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej.

Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona, uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej – scenariuszu narodowym NSTS-02<25 kg.

Szkolenie zawiera:

  • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy
  • 8 godziny indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem
  • webinar online na żywo z instruktorem 2 dni w sumie 16 godzin (opcja dodatkowo płatna).

 

Uzyskanie uprawnień wymaga dokupienia egzaminu teoretycznego realizowanego przez podmiot zewnętrzny.

Egzamin można wykupić u nas dodając do koszyka przy składaniu zamówienia zaznaczając pole: Egzamin teoretyczny (online).

 

Szkolenie do uprawnień NSTS

  • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.

 

 

Co dają uprawnienia NSTS

  • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.
  • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.
  • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

NSTS-02 VLOS <25 kg — uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej.

NSTS-02 VLOS <25kg teoria i praktyka

1690,00