Już 29 czerwca w godzinach 12:00-14:00 w Sali Restauracji ODLOT na lotnisku Muchowiec w Katowicach (ul. Lotnisko 1) odbędą się warsztaty w formie hybrydowej: „Drony 2050. Co poszło nie tak?

📌Zgłoś udział: https://bit.ly/3yavJWF

Warsztaty poświęcone będą analizie wybranych scenariuszy wykorzystania dronów w perspektywie 5, 10, 15 lat oraz potencjalnych zagrożeń dla realizacji tego typu operacji poprzez poszukiwanie analogii do sukcesów i porażek wynikających z dotychczasowych doświadczeń we wprowadzaniu innowacyjnych technologii w innych obszarach.w oparciu o założenia projektu ASSURED-UAM, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu HORYZONT 2020.

Zapraszamy na 2 aktywne godziny w STREFIE INNOWACJI WUF11.
W formule hybrydowej – na sali warsztatowej i online – porozmawiajmy o akceptacji usług dronowych. To temat istotny i wymagający zaangażowania uczestników, stąd też planujemy aktywizujące formy warsztatowe pozwalające na integrację uczestników, m.in. SLIDO

Bazując na wiedzy projektowej i źródłach europejskich, będziemy pracować w grupach:

-poszukując potencjalnych szans i zagrożeń przy wprowadzaniu konkretnych usług dronowych,
-wyznaczając warunki, jakie muszą zostać spełnione by te usługi były możliwe do zaakceptowania.

-Chcemy pracować międzynarodowo. Umożliwiamy komunikację w j. polskim oraz angielskim.
-Dołącz do nas, poznaj ciekawych partnerów i zabierz głos w dyskusji nt. kierunków rozwoju branży dronowej.
-Pobierz bezpłatną aplikację SLIDO na swój smartfon.
Do aktywnej pracy zabierz ze sobą przemyślenia i naładowany telefon.

📌Zgłoś udział: https://bit.ly/3yavJWF

CO SIĘ WYDARZY?

12.00 – 12.20 POWITANIE

Pozwól nam poznać Twoje przemyślenia nt. dronów. Czy są potrzebne? Czy da się je do czegoś porównać? Jakie wdrożenia oceniasz jako realne?

12.20 – 12.40 PREZENTACJA ZAGADNIENIA

By zainspirować do dyskusji przedstawimy kilka faktów i scenariuszy projektowych wypracowanych w ramach projektu ASSURED-UAM

12.40 – 13.00 PRZERWA

Czas na odpoczynek i networking

13.00 – 13.40 PRACA W GRUPACH

Ma za zadanie ocenić opracowane scenariusze – ich szanse i zagrożenia, a także wypracować wskazówki do wdrażania usług dronowych w oparciu o dobre praktyki wynikające z wdrażania innych rozwiązań.

13.40 – 14.00 WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję na międzynarodową burzę mózgów i wiele rekomendacji, do zastosowania w projekcie oraz działaniach Metropolii GZM.

📌Zgłoś udział: https://bit.ly/3yavJWF

Źródło: https://cedd.pl/