Już 30 czerwca w godzinach 11:00-14:00 w RAWAInk, Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w
Katowicach (ul. Teatralna 17a) odbędą się warsztaty w formie hybrydowej: „Warunki dla dronów w
miastach – akceptacja społeczna”
📌Zgłoś udział: https://bit.ly/3NgHBdL
 
Warsztaty poświęcone będą analizie potencjału i obaw związanych z usługami świadczonymi przez
bezzałogowe statki powietrzne na terenie miast w oparciu o założenia projektu HARMONY,
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu HORYZONT 2020.
 
Zapraszamy na 3 aktywne godziny w STREFIE INNOWACJI WUF11.
W formule hybrydowej – na sali warsztatowej i online – porozmawiajmy o akceptacji usług dronowych.
To temat istotny i wymagający zaangażowania uczestników, stąd też planujemy aktywizujące formy warsztatowe pozwalające na integrację uczestników, m.in. SLIDO
 
Bazując na wiedzy projektowej i źródłach europejskich, będziemy pracować w grupach:
– poszukując potencjalnych szans i zagrożeń przy wprowadzaniu konkretnych usług dronowych,
– wyznaczając warunki, jakie muszą zostać spełnione by te usługi były możliwe do zaakceptowania.
– Chcemy pracować międzynarodowo. Umożliwiamy komunikację w j. polskim oraz angielskim.
– Dołącz do nas, poznaj ciekawych partnerów i zabierz głos w dyskusji nt. kierunków rozwoju branży
dronowej.
– Pobierz bezpłatną aplikację SLIDO na swój smartfon.
– Do aktywnej pracy zabierz ze sobą przemyślenia i naładowany telefon.
📌Zgłoś udział: https://bit.ly/3NgHBdL
 
Zapraszamy również na inne wydarzenia dronowe Metropolii GZM podczas Światowego Szczytu
Miejskiego (WUF11)
28 czerwca, godz. 9:00-12:00 I MCK, Katowice
✏️Miasta gotowe na trzeci wymiar mobilności.
📌Do 25.06.2022 zarejestruj się na:  https://wuf.unhabitat.org/
 
29 czerwca, godz. 10:00-17:00 I
🛬Muchowiec. Katowice.
🚀DRONIADA GZM. Finał. Trzeci wymiar miast.
📌Zgłoś udział: www.droniada.eu
 
29 czerwca, godz. 12:00-14:00 I
🛬Muchowiec. Katowice.
✏️Drony 2050. Co poszło nie tak?
📌Zgłoś udział: https://bit.ly/3yavJWF
Szczegóły wydarzenia na:
https://cedd.pl/wuf-2050/
 
CO SIĘ WYDARZY?
11.00 – 11.20 POWITANIE
Pozwól nam zrozumieć co myślisz o dronach. Co o nich wiesz? Czy są potrzebne?
11.20 – 11.40 PREZENTACJA ZAGADNIENIA
Sky is the limit! By rozbudzić wyobraźnię i zainspirować do dyskusji przedstawimy kilka faktów i
wyników badań akceptacji społecznej dla usług dronowych
11.40 – 12.00 DRONE DELIVERY GAME
W ramach projektu HARMONY- University College London wraz z Metropolią GZM opracowały
narzędzie do badania preferencji. Weź udział w grze i powiedz nam co myślisz! Wesprzyj badanie
prowadzone w Europie
12.00 – 12.30 PRZERWA
Czas na odpoczynek i networking
12.30 – 13.30 PRACA W GRUPACH
Ma za zadanie wesprzeć projekt wskazówkami na co zwrócić uwagę, wdrażając konkretne usługi, by
były one akceptowalne. Pomóż nam zrozumieć oczekiwane kierunki usług dronowych dla miast.
13.30 – 14.00 WNIOSKI I PODSUMOWANIE
Mamy nadzieję na międzynarodową burzę mózgów i wiele rekomendacji, do zastosowania w projekcie
oraz działaniach Metropolii GZM. 
 
Źródło: https://cedd.pl/