Informacja

INFORMACJA O REJESTRACJI:

Rejestracja dronów prowadzona przez WDPO nie jest rejestrem statków powietrznych w rozumieniu przepisów lotniczych. Rejestr statków powietrznych prowadzi Urząd Lotnictwa Cywilnego.

System rejestracji dronów WDPO powstał przed powołaniem do życia przepisów zobowiązujących do rejestracji bezzałogowych statków powietrznych w przypadku wykonywania niektórych czynności lotniczych. 

Rejestracja dronów WDPO ma na celu ułatwienie znalezienia właściciela drona w przypadku jego zaginięcia. 

INFORMACJA O WYDAWANIU LICENCJI:

Licencje wydawane przez WDPO nie są równoważne z uprawnieniami wydawanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ani inne państwowe nadzory lotnicze. Licencja WDPO jest zaświadczeniem o posiadaniu odpowiednich umiejętności i nie upoważnia do wykonywania lotów komercyjnych. 

WDPO prowadzi starania zmierzające do ujednolicenia zasad wydawania uprawnień do pilotowania dronów.