Zapraszamy na Droniadę!

Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i potencjalnym inwestorom. WDPO jest partnerem tego wydarzenia. 

  1. Prezentacja sposobów wykrywania marek i kolorów pojazdów w ruchu.
  2. Sprawdzenie koncepcji uniwersalnych, zestandaryzowanych mechanizmów przenoszenia ładunków (cargo).
  3. Pokaz działających systemów DTM i UTM w ramach U-Space w zastosowaniach w lotach dronów na potrzeby zarządzania kryzysowego i inspekcji infrastruktury.
  4. Stymulowanie gospodarki cyfrowej poprzez prezentację dronów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy (ang. IoT).
  5. Droniada jest poligonem weryfikującym możliwości systemów opartych o bezzałogowce realizujących konkretne potrzeby mogące stać się podstawą nowatorskich produktów lub usług z zakresu zarządzania kryzysowego i geoinformacji.
    W konkursie wezmą udział czteroosobowe zespoły akademickie, które potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Sam konkurs jest tak zaplanowany, aby sprawdzić aktualne oraz potencjalne możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu.

Podczas Dronady sprawdzimy system rejestracji dronów WDPO, który generuje unikalny kod QR dla każdego bezzałogowca. Zapraszamy wszystkich uczestników!