Konferencja – Razem w walce o czyste powietrze w Beskidach

Konferencja jest skierowana głównie do pracowników merytorycznych samorządów, szczególnie gmin Podbeskidzia oraz wszystkich tych, których dotyczy problem smogu. W programie zostaną omówione propozycje działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, przybliżeniem idei oraz funkcjonowania instytucji CEEB jak i wsparciem inicjatyw proekologicznych.

Rozpoczęcie:
10.09.2021r. godzina 9.00, Ustroń  ul. Ignacego Daszyńskiego 28, sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury “Prażakówka”.

W ostatnim czasie szczególnym problemem związanym z realizacją zadań własnych gmin stało się egzekwowanie przestrzegania przepisów regulujących warunki ochrony środowiska czy emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z indywidualnych instalacji grzewczych powstałych w wyniku spalania odpadów oraz zapisów uchwał antysmogowych.

Powierzenie organom samorządu terytorialnego szczególnie na terenie mniejszych miast i gmin, uprawnień związanych z kontrolą legalności materiałów spalanych w indywidualnych kotłowniach domowych, inwentaryzacją źródeł ciepła wywołało w kontekście obostrzeń związanych z pandemią, wiele problemów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawnych w tym przepisów śląskiej uchwały antysmogowej.

Jednocześnie z dniem 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Podczas wydarzenia wystąpią urzędnicy państwowi, samorządowi, eksperci zajmujący się ochroną powietrza. Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Doroty Cabańskiej, Starosty Powiatu Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka.

Razem w walce o czyste powietrze w Beskidach.
Dobre praktyki, Śląska Uchwała Antysmogowa, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Konferencja jest skierowana głownie do pracowników merytorycznych samorządowych woj. Śląskiego szczególnie gmin Podbeskidzia, ma na celu omówienie propozycji działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, przybliżenie i wyjaśnienie instytucji CEEB, wsparcie inicjatyw proekologicznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rozpoczęcie: 10.09.2021r. godzina 9.00, Ustroń ul. Ignacego Daszyńskiego 28, sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury “Prażakówka”.

Program:

8.45 -9.00 Rejestracja uczestników. Serwis kawowy.

9.05 -9.10 Powitanie uczestników przez organizatorów – Fundacja Oddychaj Beskidami – Prezes Fundacji Michał Kubok, WDPO – Prezes Fundacji Przemysław Tomkov

Otwarcie konferencji. Wystąpienie Patronów Honorowych. Godzina 9.10 – 9.30

1. Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2. Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego

3. Mieczysław Szczurek Starosta Powiatu Cieszyńskiego

4. Przemysław Korcz Burmistrz Miasta Ustroń

Panel I
Działania rządu i samorządu na rzecz czystego powietrza. Godzina 9.30-11.00

9.30 – 10.00 Program Ochrony Powietrza – Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w województwie śląskim – Agnieszka Fitrzyk Urząd Marszałkowski

10.00 – 10.30 Podsumowanie dotychczasowych działań w walce o czyste powietrze – Andrzej Guła Krakowski Alarm Smogowy.

10.30 – 11.00 Omówienie systemu i roli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – Wiktor Grudzień Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – godzina prelekcji może ulec zmianie ze względów technicznych.

11.00 – 11.15 Przerwa – poczęstunek – zimna płyta, napoje.

Panel II
Realizacja i dobre praktyki. Godzina 11.15.- 13.30

11.15 – 11.35 Omówienie powstałego na zlecenie GZM poradnika „Potrzeby organizacyjne w ochronie środowiska. Jak realizować zadania samorządowe w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem dronów” oraz roli CEDD w GZM – Marcin Dziekański.

11.35 – 12.05 Wykorzystanie dronów do kontroli i egzekucji uchwał antysmogowych – Mariusz Sumara WDPO.

12.05 – 12.25 Zagrożenia dla zdrowia wynikające z niskiej emisji – Dominik Lewadowski lekarz.

12.25 – 12.55 Rola kominiarzy w walce z niską emisją – Rafał Dydak – Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

12.55 – 13.15 Inwentaryzacja palenisk oraz CEEB w praktyce – Paweł Waszek – Fundacja Oddychaj Beskidami.

13.15 – 13.35 Niezależność energetyczna Żywiecczyzny ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla zdrowia oraz zrównoważona gospodarka w zakresie środowiska naturalnego ––omówienie dobrych praktyk – Piotr Budzisz.

13.35 – 13.50 Przerwa – poczęstunek.

Panel III
Dyskusja – omówienie działań zmierzających do poprawy efektywności działań w walce o jakość powietrza. godzina 13.50 -14.30

Moderator: Andrzej Drobik.

Dyskusja z udziałem:

1.Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2. Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego / lub Agnieszka Fitrzyk

3. Michał Kubok Fundacja Oddychaj Beskidami

4. Andrzej Guła Krakowski Alarm Smogowy

5. Sławomir Kohut Nadleśniczy PGL LP Nadleśnictwo Ustroń

6.Piotr Budzisz Żywiecki Klaster Energetyczny.

7. Mariusz Sumara WDPO .

W razie pytań pozostaje do Państwa dyspozycji : Mariusz Sumara tel. 537 756 756 mail: mariusz.sumara@wdpo.org