WDPO i GZM – Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 01.07.2021r. fundacja WDPO (World Drone Pilots Organization) zawarła porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie wypracowania rozwiązań prawnych związanych z użytkowaniem platform bezzałogowych, testowaniem platform bezzałogowych oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju technologii dronowych, w tym również podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Perspektywa wzrostowa dla technologii dronów została już wielokrotnie zauważona w dokumentach strategicznych, zarówno szczebla regionalnego jak i krajowego. Jako praktycy odnotowujemy wiele sygnałów o potrzebie konkretnych działań, niezbędnych dla pełnego wykorzystania ogromnego potencjału, jaki tkwi w technologii dronowej.

Z tego powodu powstała współpraca pomiędzy organizacją WDPO oraz Metropolią GZM, która stanowi połączenie wiedzy, doświadczenia i dynamiki sektora BSP zapewniając przyjazny ekosystem dla rozwoju tej branży.

GZM doceniając potencjał i zaangażowanie WDPO jako organizacji promującej i popularyzującej szeroko pojęte technologie dronowe, podpisała list intencyjny o współpracy w zakresie testowania platform bezzałogowych i wypracowania rozwiązań prawnych związanych z użytkowaniem platform bezzałogowych, służących stymulowaniu zrównoważonego rozwoju technologii dronowych oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Przedmiotem umowy jest również wsparcie i działalność obu podmiotów w zakresie m.in: 

  • rozwoju techniki badań i innowacyjności,
  • rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z użyciem BSP,
  • stymulowanie zrównoważonego rozwoju technologii dronowych w praktyce gospodarczej,
  • opracowanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz edukacji w zakresie korzystania z Bezzałogowych Statków Powietrznych,
  • współdziałanie na rzecz utworzenia i efektywnego wykorzystania infrastruktury kluczowej dla BSP,
  • pomoc i konsultację z branżą BSP