Lotnisko dla dronów

Coraz większa popularność dronów, zarówno samolotów jak i multirotorów powoduje konieczność stworzenia specjalistycznej infrastruktury, pozwalającej na bezpieczne wykonywanie lotów. Odpowiednia infrastruktura lotniskowa daje wiele możliwości: przede wszystkim pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Kolejne korzyści to możliwość wykonywania lotów bardziej wymagającymi statkami powietrznymi w tym loty dużymi i ciężkimi maszynami. Lotnisko to również miejsce gdzie można w bezpieczny sposób prowadzić szkolenia lotnicze. Lotniska pomogą w rozwoju biznesu dronowego dzięki temu, że pozwolą na wykonywanie lotów testowych nowymi maszynami.

Poniższy dokument to projekt lotniska dla lotów samolotów multirotorów oraz dronów FPV. Obiekt został podzielony na 3 strefy: część dla samolotów, część dla multirotorów, część dla FPV. 

Opis infrastruktury:

Minimalna powierzchnia terenu to 2,5 ha. Teren suchy, równy, bez pofałdowań oraz miejsc podmokłych.
Lotnisko powinno posiadać następujące strefy:

 1. Strefa samolotowa z pasem startowym oraz  drogami kołowania i placem manewrowym. Długość pasa 200 m, szerokość 7 m.
 2. Strefa dronowa z 4 lądowiskami dla dronów. Każde lądowisko w osobnym sektorze. Wymiary sektora to 50 x 50 metrów.
 3. Strefa sportowa z torem wyścigowym dla dronów oraz dużym lądowiskiem dla dronów osobowych.
 4. Parking na 40 aut.
 5. W części centralnej miejsce organizacji lotów w skład którego wchodzi
  1. WKL – Wieża Kontroli Lotów składająca się z 2 pięter. Parter stanowią 4 kontenery połączone ze sobą o długości 20ft każdy. Parter podzielony na część biurową (3 kontenery) oraz toalety (1 kontener). Drugie piętro to dwa kontenery przeszklone, które stanowić będą więżę kontroli lotów. Panele fotowoltaiczne ustawione tylko na pierwszym piętrze, na dachu drugiego piętra nie planuje się ustawienia paneli.
  2. H1 i H2 to hangary – Każdy z hangarów składa się z 2 kontenerów 40ft połączonych ze sobą, z otwieraną długą burtą (jak brama garażowa).
  3. Na hangarach panele fotowoltaiczne.
  4. Dodatkowo 4 stanowiska wiat ze stołem –w rodzaju padoku dla ekip pracujących nad dronami – na rysunku oznaczone jako P1, P2, P3, P4.

Parametry techniczne lotniska dla dronów:

Lotnisko dla dronów:

 1. Długość pasa nie mniejsza niż 200m. Pas na kierunku z którego najczęściej wieje wiatr
 2. Szerokość pasa nie mniejsza niż 7 metrów
 3. Brak przeszkód w osi pasa w odległości 100m od każdego progu pasa
 4. Brak przeszkód o wysokości większej niż 15m w odległości 200m od każdego progu pasa
 5. Nawierzchnia asfaltowa lub betonowa
 6. Plac manewrowy pozwalający na przygotowanie samolotu do startu o wymiarach minimum 10mx20m
 7. Drogi kołowania łączące plac manewrowy z pasem startowym w obu kierunkach

Lotnisko dla multirotorów o MTOW do 50kg

 1. Miejsca przyziemienia dronów o średnicy 3 metrów wykonane z utwardzonego materiału
 2. Obszar manewrowy dla drona o wymiarach 50x50metrów

Lotnisko dla dronów o MTOW do 500kg

 1. Miejsca przyziemienia dronów o średnicy 10 metrów wykonane z betonu lub asfaltu.
Tor dla sportu dronowego wykonany zgodnie z założeniami ligi dronowej.

Biuro odpraw załóg:

 1. Minimum 60m powierzchni biurowej z możliwością aranżacji na cele prowadzenia wykładów
 2. Dostęp do szybkiego internetu
 3. Drukarka, skaner oraz komputer
 4. Źródła zasilania 

Etapy tworzenia inwestycji:

 1. Identyfikacja lokalizacji – uzyskanie zgody właściciela nieruchomości
 2. Wytyczenie terenu
 3. Prace projektowe – dokumentacja techniczna
 4. Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń
 5. Prace geodezyjne
 6. Prace ziemne i nawierzchniowe
 7. Prace kubaturowe
 8. Instalacje OZE, woda, ścieki, odpady, media.
 9. Odbiory końcowe

Właściwości lokalizacji:

 1. Przestrzeń powietrzna nad Poligonem w bezpiecznej separacji od lotnictwa załogowego – najlepiej poza CTR.
 2. Dostęp i uzgodniony wjazd do drogi publicznej.Sieć wodociągowa w granicach działki.
 3. Dodatkowe atuty:
  1. nasyp – hałda ziemna, kopalniana lub piaskowa na potrzeby szkoleń z pomiaru objętości,
  2. torowisko kolejowe na potrzeby szkoleń i badań w zakresie inwentaryzacji infrastruktury liniowej,
  3. teren zalesiony na potrzeby szkoleń i badań z zakresu obliczenia indeksu NDVI roślin.
  4. Autostrada lub droga ekspresowa na potrzeby szkoleń w zakresie inwentaryzacji dróg oraz bezpieczeństwa drogowego

Zachowanie odpowiednich parametrów pasa startowego dla samolotów – w szczególności jego długość, szerokość, stan nawierzchni oraz brak przeszkód na przedłużeniu osi pasa pozwoli na bezpieczne wykonywanie operacji samolotami bezzałogowymi. W chwili obecnej większość takich lotów odbywa się na lotniskach przeznaczonych dla lotnictwa załogowego. Często próby w locie wiążą się z koniecznością wstrzymania ruchu lotniczego co jest znacznym utrudnieniem dla wszystkich.