Zalecenia w sprawie Koronawirusa

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa COVID-19 zaleca się aby operacje wykonywane dronami były realizowane w sposób ograniczający możliwość przenoszenia wirusa pomiędzy ludźmi. 

Wykonywanie lotów dronami:

1. Przed przystąpieniem do czynności lotniczych zdezynfekuj swoje ręce za pomocą specjalnego preparatu lub myj ręce przez minimum 30 sekund.

2. Przed pierwszym kontaktem z dronem dokonaj dezynfekcji jego powierzchni za pomocą specjalnego preparatu lub ściereczki nasączonej wodą z mydłem. Uważaj aby nie zalać miejsc nieodpornych na wilgoć.

3. Po wylądowaniu i przed odstawieniem drona do magazynu ponownie dokonaj dezynfekcji swoich dłoni oraz powierzchni drona.

Powyższe ma zastosowanie szczególnie wśród operatorów, gdzie z jednego sprzętu korzysta wielu pilotów.

Zalecenia dotyczące procesu szkolenia:

 1. Szkolenia teoretyczne powinny być prowadzone wyłącznie w formie e-learningu lub distance-learningu (webinariów),
 2. Zaleca się aby praktyczne naziemne było realizowane za pomocą distane-learningu na platformie umożliwiającej interakcje z kursantem: rozmową dwukierunkową oraz przekaz obrazu z kamery oraz udostępnienie ekranu
 3. Szkolenia praktyczne powinny być prowadzone z zachowaniem następujących zasad:
  • Utrzymanie dystansu minimum 1 metra od kursanta,
  • Kursant przed rozpoczęciem szkolenia powinien zdezynfekować swoje dłonie za pomocą odpowiedniego preparatu lub myjąc dłonie wodą z mydłem nie krócej niż 20 sekund,
  • Aparatura oraz inne elementy (części drona),które mają kontakt z kursantem powinny być dezynfekowane przed i po każdym kursancie,
  • Należy pamiętać o zakazie podawania sobie rąk.

Zalecenia dotyczące procesu egzaminowania:

 1. Egzaminy nie powinny być realizowane w grupach, powinny odbywać się wyłącznie indywidualnie,
 2. Zaleca się aby egzaminy teoretyczne były realizowane zdalnie – na platformie egzaminacyjnej pod nadzorem online instruktora lub egzaminatora. WDPO bezpłatnie może udostępnić zainteresowanym ośrodkom szkolenia platformę do prowadzenia egzaminów on-line ( w tym celu należy złożyć zapytanie na adres: office@wdpo.org),
 3. Egzamin praktyczny może być umówiony po zdaniu egzaminu teoretycznego,
 4. Egzaminy praktyczne powinny być umawiany indywidualnie na wskazaną godzinę,
 5. Zaleca się aby podczas egzaminu praktycznego egzaminator weryfikował również wiedzę teoretyczną,
 6. Egzamin praktyczny powinien być realizowany jest przy zachowaniu następujących zasad:
  • Utrzymanie dystansu minimum 1 metra od egzaminowanego,
  • Egzaminowany przed przystąpieniem do egzaminu powinien zdezynfekować swoje dłonie za pomocą odpowiedniego preparatu lub myjąc dłonie wodą z mydłem nie krócej niż 30 sekund,
  • Aparatura oraz inne elementy (części drona),które mają kontakt z kursantem powinny być dezynfekowane przed i po każdym egzaminowanym,
  • W miarę możliwości zaleca się aby egzaminy były realizowane na własnym (indywidualnym) sprzęcie egzaminowanego.
  • Należy pamiętać o zakazie podawania sobie rąk.