Mistrzostwa Polski F9U 2022 za Nami - Poznaj zwycięzcę wyścigu!

Hala Arena Glwice

25.11.2022

dron maver-min

World Drone Pilots Organization
WDPO

World Drone Pilots Organization (WDPO) jest organizacją NON-PROFIT utworzoną w celu reprezentowania interesów pilotów i operatorów dronów. WDPO posiada licencję FAI i Aeroklubu Polskiego na organizowanie zawodów w wyścigach dronów oraz jest podmiotem wyznaczonym przez Urząd Lotnistwa Cywilnego do egzaminowania. Celem WDPO jest m.in. działalność związana z popularyzacją oraz promocją wykorzystania nowoczesnych technologii, wspieranie sportu związanego z dronami, podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Bezzałogowych Statków Powietrznych, działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Drone Demo Day

Racing Drone FPV

Event z dronami Konferencje Streaming

Dronowe Centra Szkoleniowo Monitorujące

Zostań sponsorem podczas wydarzenia Puchar Polski i Mistrzostwa Polski
Drone Racing 2022

lub innych naszych inicjatyw