Finał Droniady GZM
"Trzeci Wymiar Miast" za Nami!
Zobacz co działo się podczas wydarzenia!

29.06.2022

Lotnisko Muchowiec, Katowice

dron maver-min

World Drone Pilots Organization
WDPO

World Drone Pilots Organization (WDPO) jest organizacją NON-PROFIT utworzoną w celu reprezentowania interesów pilotów i operatorów dronów. Celem WDPO jest m.in. działalność związana z popularyzacją oraz promocją wykorzystania nowoczesnych technologii, wspieranie sportu związanego z dronami, podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Bezzałogowych Statków Powietrznych, działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Drone Demo Day

Racing Drone FPV

Event z dronami Konferencje Streaming

Dronowe Centra Szkoleniowo Monitorujące

Zostań sponsorem podczas wydarzenia
Puchar Polski - Drone Racing 2022

lub innych naszych inicjatyw